fbpx
Logo-Amblem-110x110

Etik Değerler ve İlkelerimiz

Etik ve doğru şeyi yapmaya karar vermenin markanın ve hayatın başarısı için hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

Etik, en basit anlamıyla insan ilişkilerinde genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş değer yargılarını inceler. İş etiği ise iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ilkeler bütününü kapsamaktadır. TeaShop temel değerleri ve ilkeleri iş etiği kurallarımıza rehberlik eder. Tüm iş ilişkilerimize ve işlemlerimize temel teşkil eden beklentilerimizi, standartlarımızı ve etik uygulamalarımızı bu değerler oluşturur.

Sorumluluklarımız

  • Değerlerimizden yola çıkarak şekillenen etik ilkelerimizi ve bunları destekleyen politikaları öğrenmek ve uygulamak
  • Etik ilkelerimizin tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız, ortaklarımız ve yatırımcılarımızın anladığından emin olmak
  • Bu ilkeler konusunda eğitim ve etkinlikler düzenleyerek çalışma hayatımızın günlük işleyişine entegre olmasını sağlamak
  • Etik ilkeler konusunda sorunların, uyuşmazlıkların paylaşıldığı ve etik dışı durumların bildirimlerin yapılacağı özgürlükçü ortam oluşturmak

 

Etik İlkelerimizi Şekillendiren Değerlerimiz

  • Yeni
  • Heyecanlı
  • Adil
  • Açık

 

Çalışma Kültürümüz

TeaShop olarak dürüst ve açık iletişim kurarız. Karşılıklı iyi niyet, adalet, şeffaflık ve güven ile düzenli ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmayı önemseriz.

Açık görüşlü ortamı destekleriz. Görüşlerimizi açık ve şeffaf bir şekilde paylaşır, verimli ve en iyi sonuca ulaşmak için ortaklarımız ve ekip arkadaşlarımızdan da görüşlerini açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmalarını isteriz. Açık görüşlü olmayı başarımızın değişmez bir parçası olarak görürüz.

İş ortaklarımıza ve ekibimize adil ve dürüst davranırız. Bütün çalışmalarımızı iş ortaklarımız ve müşterilerimizin çıkarlarını göz önünde bulundurarak yürütürüz.

Misafirlerimiz ve müşterilerimiz çalışma kültürümüzün önemli bir parçasını oluşturur. Müşteri ihtiyaçlarına cevap verme yönündeki çevik yapımız ve etik kurallara bağlılığın, şirket kültürümüzün çalışma prensiplerinden kaynaklandığına inanıyoruz.

Fırsat Eşitliği

TeaShop, güvenli ve adil fırsat dağılımı olan, kişisel ve mesleki gelişime yönelik uygun seçeneklerin sunulduğu bir çalışma ortamı sağlamayı amaç edinmiştir.

Faaliyet ve işlerimizi yürütürken tüm kamu kuruluşlarına, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, ve tedarikçilerimize eşit olarak yaklaşırız.

İşlerimizi yürütürken tarafsız karar vermemizi engelleyecek veya böyle bir his yaratacak her türlü ilişkiden uzak dururuz.

Çalışanlarımızın çeşitliliğine önem verir, her bireyin özelliklerine saygı gösterir ve bu yaklaşımın tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini önemseriz.

Çalışanlarımızın yeni fikirlerini ve önerilerini şirketimizin gelişmesini yönünde bir fırsat olarak görürüz.

Müşteri Memnuniyeti

TeaShop müşteri memnuniyeti politikasının temelini “Müşteri Odaklılık” oluşturur. Müşterilerimize şeffaf, hızlı ve güvenilir çözümler sunmak için çalışırız. Müşterilerimizi her zaman dinleyerek, beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak süreçlerimizi sürekli iyileştiririz.

Müşterilerimizin her türlü geri bildirimi markamız için çok değerlidir. Müşterilerimizin geri bildirimleri bir sistemde toplanarak ekiplerimiz tarafından değerlendirilir ve müşterilerimize süreçle ilgili bilgi verilir. İş süreçlerimiz müşterilerimizin beklenti ve önerilerine göre sürekli iyileştirilir.

Rakip İlişkiler

TeaShop, rekabetin korunması adına yasa ilgili tüm mevzuatlara ve kararlara uyar. Basında rakipler veya rakip firmaların çalışanları adına isim paylaşarak olumsuz beyanda bulunmaz. Rekabetin gelişmesini, ülke ekonomisinin gelişmesi adına önemser ve yeni rakiplerin çıkmasında engelleyici davranışlarda bulunmaz.

Ürün ve Hizmet Kalitesi

Ürünlerimizin üretim ve pazarlama süreçlerinde, sağlık ve hijyen koşullarına maksimum düzeyde özen gösteririz. Ürünlerimizi, müşteri beklentileri ve müşteriye fayda sağlaması üzerine kurulu anlayışla geliştirerek pazara sunarız.

Çalışan Hakları

Çalışanlarımızın bir birey olarak gelişimine katkı sağlamayı önemseriz. Her çalışanımızın kendini ifade edebileceği ve geliştirebileceği, verimli ve esnek çalışma koşulları sunarız.

Ayrımcılık ve Taciz

Her türlü kararımızda ayrımcılıktan uzak dururuz. Dil, din, ırk, uyruk, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durum, siyasi görüş, engellilik gibi farklılıkların bizim renklerimiz olduğunu biliriz.

Bilgi Güvenliği

Patent, ticari sır, telif hakları, isim ve marka vb. fikri mülkiyetlerimizi koruduğumuz gibi, rakiplerinin fikri mülkiyet haklarına da saygı gösteririz. Tedarikçilerinin, müşterilerinin, çalışanlarının ve iş başvurusu yapan adayların her türlü bilgilerini gizler ve koruruz.

Yasalara Uyma

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin hukuk kurallarına uyar, işlerimizi ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde yürütürüz. Faliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz toplumun değer ve normlarına saygı gösterir ve sosyal sorumluluk bilinciyle çalışırız.

Çevre

TeaShop olarak tüm faaliyetlerimizde ulusal ve küresel düzeyde çevreyi korumaya azami özen gösteririz. Üretim faaliyetlerimizde enerji kaynaklarını verimli kullanarak, bu konuda belirlenmiş standartlara uyarız.